Infrastructuur en Milieu

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Waterkwantiteit € 37.847
12 Waterkwaliteit € 6.225
13 Ruimtelijke ontwikkeling € 194.736
14 Wegen en verkeersveiligheid € 32.043
15 Openbaar vervoer € 6.021
16 Spoor € 28.785
17 Luchtvaart € 23.759
18 Scheepvaart en havens € 4.732
19 Klimaat € 59.915
20 Lucht en geluid € 36.450
21 Duurzaamheid € 20.493
22 Externe veiligheid en risico's € 43.846
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie € 39.914
24 Handhaving en toezicht € 110.047
25 Brede doeluitkering € 1.782.405
26 Bijdrage Investeringsfondsen € 6.453.944
97 Algemeen departement € 45.445
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 300.273
99 Nominaal en onvoorzien € 8.593