Integratie en maatschappelijke samenhang

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Integratie en maatschappelijke samenhang Bijdragen aan agentschappen DUO - € 9.300
Integratie en maatschappelijke samenhang Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s SVB - € 0
Integratie en maatschappelijke samenhang Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s COA - € 9.240
Integratie en maatschappelijke samenhang Inkomensoverdrachten Remigratieregeling - € 38.564
Integratie en maatschappelijke samenhang Inkomensoverdrachten Inburgering - € 500
Integratie en maatschappelijke samenhang Leningen DUO - € 37.405
Integratie en maatschappelijke samenhang Opdrachten Programma inburgering - € 14.665
Integratie en maatschappelijke samenhang Opdrachten Programma integratie - € 4.529
Integratie en maatschappelijke samenhang Opdrachten Remigratie - € 1.700
Integratie en maatschappelijke samenhang Subsidies(regelingen) Subsidies - € 7.263