Apparaatsuitgaven kerndepartement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven kerndepartement Materiële uitgaven Waarvan ICT - € 13.599
Apparaatsuitgaven kerndepartement Materiële uitgaven Waarvan bijdrage aan SSO’s - € 76.295
Apparaatsuitgaven kerndepartement Materiële uitgaven Waarvan overige materiële uitgaven - € 12.991
Apparaatsuitgaven kerndepartement Personele uitgaven Waarvan eigen personeel - € 170.697
Apparaatsuitgaven kerndepartement Personele uitgaven Waarvan externe inhuur - € 1.350
Apparaatsuitgaven kerndepartement Personele uitgaven Waarvan Overige personele uitgaven - € 2.809