Sociale vooruitgang

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Gelijke rechten en kansen voor vrouwen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNWOMEN - € 6.000
Gelijke rechten en kansen voor vrouwen Bijdragenovereenkomst Landenprogramma's gelijke rechten en kansen voor vrouwen - € 5.371
Gelijke rechten en kansen voor vrouwen Subsidies(regelingen) Vrouwenrechten en gendergelijkheid - € 32.139
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties SRGR (Unicef) - € 10.000
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNAIDS - € 20.000
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties SRGR; Strategische Alliantie Internationale NGO's - € 1.500
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis - € 55.000
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNFPA - € 70.000
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties WHO-PAHO - € 6.713
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Partnershipprogramma WHO - € 10.216
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragenovereenkomst Landenprogramma's voedselzekerheid - € 89.009
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Subsidies(regelingen) waarvan centrale programma's SRGR & HIV/aids - € 121.193
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Overig Overig € 8.153
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Internationale onderwijsinstituten - € 477
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Global Partnership for Education - € 0
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Bijdragenovereenkomst Landenprogramma's hoger onderwijs - € 4.000
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Bijdragenovereenkomst Landenprogramma's onderwijs algemeen - € 2.950
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Subsidies(regelingen) Onderzoekprogramma's - € 4.363
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Subsidies(regelingen) Onderwijsprogramma's - € 800
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Subsidies(regelingen) Internationale hoger onderwijsprogramma's - € 43.710
Versterkt maatschappelijk middenveld Subsidies(regelingen) Vakbondsmedefinancieringsprogramma - € 12.000
Versterkt maatschappelijk middenveld Subsidies(regelingen) SNV programma - € 55.000
Versterkt maatschappelijk middenveld Subsidies(regelingen) Medefinancieringsstelsel - € 382.000
Versterkt maatschappelijk middenveld Subsidies(regelingen) Twinningsfaciliteit Suriname - € 3.340