Woningmarkt

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Betaalbaarheid Bijdragen aan agentschappen Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap RvO) - € 2.872
Betaalbaarheid Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Overige uitvoeringsinstanties - € 807
Betaalbaarheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Huurcommissie - € 9.976
Betaalbaarheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overige uitvoeringsinstanties - € 315
Betaalbaarheid Inkomensoverdrachten Huurtoeslag - € 3.296.844
Betaalbaarheid Opdrachten Beleidsprogramma betaalbaarheid - € 617
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma betaalbaarheid - € 508
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Bevordering eigen woningbezit - € 15.186
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Woonconsumentenorganisaties - € 1.121
Onderzoek en kennisoverdracht bijdragen aan medeoverheden experimenten en kennisoverdracht Wonen - € 0
Onderzoek en kennisoverdracht Opdrachten Basisonderzoek en verkenningen - € 5.366
Onderzoek en kennisoverdracht Subsidies(regelingen) Samenwerkende kennisinstellingen e.a. - € 1.801