Spoorwegen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Beheer, onderhoud en vervanging - - - € 1.291.436
Realisatieprogramma personenvervoer - - - € 671.883
Realisatieprogramma goederenvervoer - - - € 52.643
Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer - - - € 115.134
Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer - - - € 123.725
Geïntegreerde contractvormen/PPS - - - € 157.384
Rente en aflossing - - - € 17.020
Investeringsruimte - - - € 18.037