Regionaal, lokale infrastructuur

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Planuitwerkingsprogramma regionaal/lokaal - - - € 22.868
Realisatieprogramma regionaal/lokaal - - - € 113.210
Investeringsruimte - - - € -2.919
Regionale Mobiliteitsfondsen - - - € 0
RSP-ZZL: RB projecten - - - € 93.298
RSP-ZZL: RB mob. fondsen - - - € 36.050
RSP-ZZL: REP - - - € 16.207