Overige uitgaven en ontvangsten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Saldo van de afgesloten rekeningen - - - € 0
Beter Benutten - - - € 128.431
Intermodaal vervoer - - - € 3.045
Gebiedsgerichte aanpak (UPR) - - - € 0
Externe veiligheid - - - € 2.005
Nationale basisinformatievoorziening en overige uitgaven - - - € 0
Subsidies algemeen - - - € 0
Apparaatskosten RWS - - - € 0
Overige netwerkoverstijgende kosten - - - € 0
Programmaruimte - - - € 0
Beleidsruimte - - - € 0
Beheer en onderhoud - - - € 0
Vervanging - - - € 0
Tol gefinancierde uitgaven - - - € 0
Minregel: rentevrijval - - - € 0
Ramingsbijstelling en kasschuif - - - € -40.000