Gemeentefonds

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Gemeentefonds Opdrachten Kosten Financiële-verhoudingswet - € 1.711
Gemeentefonds Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Kosten Waarderingskamer - € 2.118
Gemeentefonds Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Budget A+O-fonds - € 6.610
Gemeentefonds Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan VNG - € 59.941
Gemeentefonds Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan KING - € 7.464
Gemeentefonds bijdragen aan medeoverheden Algemene uitkering ca en de aanvullende uitkeringen - € 15.419.045
Gemeentefonds bijdragen aan medeoverheden Integratie-uitkeringen overig - € 1.184.634
Gemeentefonds bijdragen aan medeoverheden Decentralisatie-uitkeringen - € 822.036
Gemeentefonds bijdragen aan medeoverheden Integratie-uitkeringen sociaal domein - € 9.835.172