Nationale Schuld

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Financiering staatsschuld € 36.228.000
12 Kasbeheer € 1.201.000