Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Garanties Schade-uitkering EKV - € 74.900
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Garanties Schade-uitkering investeringsverzekeringen - € 500
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Garanties Mutatie begrotingsreserve EKV - € 0
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Opdrachten Kostenvergoeding Atradius DSB - € 12.600
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Overig Overig uitgaven - € 56