Investeren in zoetwatervoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Realisatieprogramma waterkwantiteit - - - € 0
Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening - - - € 0
Realisatieprogramma zoetwatervoorziening - - - € 47.293
Studie en onderzoekskosten DP (MIRT-onderz.) - - - € 2.310
Overige studiekosten - - - € 0