Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Staf Deltacommissaris - - - € 1.826
Apparaatskosten RWS - - - € 212.821
Overige netwerkgebonden uitgaven - - - € 71.318
Programma-uitgaven DC - - - € 1.961
Programmaruimte - - - € -17.863
Beleidsruimte - - - € 0