Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak Subsidies(regelingen) Internationaal recht - € 6.385
Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak bijdragen aan medeoverheden Verenigde Naties - € 40.501
Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak bijdragen aan medeoverheden OESO - € 6.425
Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak bijdragen aan medeoverheden VN-campagne VN veiligheidsraad - € 1.570
Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak bijdragen aan medeoverheden Internationaal Strafhof - € 3.040
Bescherming en bevordering van mensenrechten Subsidies(regelingen) Landenprogramma's mensenrechten - € 12.415
Bescherming en bevordering van mensenrechten Subsidies(regelingen) Bevordering van het vrije woord - € 14.000
Bescherming en bevordering van mensenrechten bijdragen aan medeoverheden Landenprogramma's mensenrechten - € 21.505
Bescherming en bevordering van mensenrechten bijdragen aan medeoverheden Centrale mensenrechtenprogramma's - € 7.750