Veiligheid en stabilitieit

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Subsidies(regelingen) Programma ondersteuning buitenlands beleid - € 2.250
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Subsidies(regelingen) Atlantische Commissie - € 500
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid bijdragen aan medeoverheden NAVO - € 9.807
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid bijdragen aan medeoverheden Veiligheidsfonds - € 1.700
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid bijdragen aan medeoverheden WEU - € 565
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid overig overig overig € 1.300
Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit Subsidies(regelingen) Anti-terrorisme instituut - € 300
Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit Opdrachten Cyber Security Conference - € 0
Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit Opdrachten Global Forum on Cyber Expertise - € 800
Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit bijdragen aan medeoverheden Contra-terrorisme - € 6.800
Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid bijdragen aan medeoverheden IAEA - € 7.317
Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid bijdragen aan medeoverheden OPCW en andere ontwapeningsorganisaties - € 1.557
Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid bijdragen aan medeoverheden CTBTO - € 1.920
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband Subsidies(regelingen) Landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds) - € 26.500
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband Subsidies(regelingen) Nederland Helsinki Comité - € 28
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband bijdragen aan medeoverheden OVSE - € 7.195
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband bijdragen aan medeoverheden VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties - € 102.000
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband bijdragen aan medeoverheden waarvan landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds) - € 58.400
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband overig overig overig € 361
Bevordering van transitie in prioritaire gebieden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's hervormingen Arabische Regio - € 8.618
Bevordering van transitie in prioritaire gebieden bijdragen aan medeoverheden MATRA-programma's - € 10.822