Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Subsidies(regelingen) Gedetineerdenbegeleiding - € 2.000
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Opdrachten Consulaire bijstand - € 259
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Opdrachten Reisdocumenten en verkiezingen - € 5.825
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Opdrachten Consulaire opleidingen - € 400
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Opdrachten Consulaire informatiesystemen - € 3.761
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland overig overig overig € -200
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren bijdragen aan medeoverheden Asiel en migratie - € 863
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren Opdrachten Visumverlening - € 1.100
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren Opdrachten Ambtsberichtenonderzoek - € 150
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren Opdrachten Legalisatie en verificatie - € 80
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren Opdrachten Consulaire informatiesystemen - € 3.011
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren overig overig overig € 1.500
Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur Subsidies(regelingen) Internationaal cultuurbeleid - € 7.239
Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur Subsidies(regelingen) Erfgoed - € 1.196
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's - € 7.637
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Europese bewustwording - € 770
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Subsidies(regelingen) Instituut Clingendael - € 2.320
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Subsidies(regelingen) Programma ondersteuning buitenlands beleid - € 3.058
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Subsidies(regelingen) overige subsidies - € 215
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Opdrachten Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven Corps Diplomatique en internationale Organisaties - € 3.000
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Opdrachten Adviesraad Internationale vraagstukken - € 525
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Opdrachten Internationale manifestaties en diverse bijdragen - € 106
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland bijdragen aan medeoverheden Speciaal Tribunaal Libanon - € 1.900
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland bijdragen aan medeoverheden Internationaal Strafhof - € 1.400
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland bijdragen aan medeoverheden Nederland Gastland - € 1.065
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland overig overig Overigen € 3.523