Veiligheid en Justitie

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
31 Nationale Politie € 5.199.190
32 Rechtspleging en rechtsbijstand € 1.443.296
33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding € 645.578
34 Sanctietoepassing € 2.644.228
35 Jeugd € 0
36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid € 257.151
37 Vreemdelingen € 824.898
91 Apparaat kerndepartement € 408.564
92 Nominaal en onvoorzien € 30.958
93 Geheim € 3.067