Openbaar bestuur en democratie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bestuurlijke en financiele verhouding Subsidies(regelingen) Communicatie, kennisdeling en onderzoek - € 28
Bestuurlijke en financiele verhouding Subsidies(regelingen) Diverse subsidies - € 553
Bestuurlijke en financiele verhouding Subsidies(regelingen) Oorlogsgravenstichting (OGS) - € 3.174
Bestuurlijke en financiele verhouding Opdrachten Communicatie, kennisdeling en onderzoek - € 5.769
Bestuurlijke en financiele verhouding Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen internationaal - € 0
Participatie Subsidies(regelingen) Politieke partijen - € 17.060
Participatie Opdrachten Kiesraad - € 220
Participatie Opdrachten Verkiezingen - € 2.350
Participatie bijdragen aan medeoverheden Experiment centrale stemopneming - € 0