Algemeen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Algemeen Subsidies(regelingen) Diverse subsidies - € 200
Algemeen Subsidies(regelingen) Koninklijk Paleis Amsterdam - € 173
Algemeen Opdrachten Internationale Samenwerking - € 360
Algemeen Opdrachten Opdrachten - € 438
Verzameluitkeringen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties IPSV en impulsbudget - € 35