Dienstverlenende en innovatieve overheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Verminderen regeldruk Opdrachten Vermindering regeldruk en administratieve lasten - € 0
Verminderen regeldruk Bijdragen aan agentschappen Vermindering regeldruk en administratieve lasten - € 0
Verminderen regeldruk bijdragen aan medeoverheden Bijdrage aan gemeenten - € 0
Verminderen regeldruk Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen internationaal - € 0
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Subsidies(regelingen) (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen - € 0
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Opdrachten (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen - € 23.502
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Aanpak fraudebestrijding - € 1.400
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Implementatie NUP (VNG) - € 0
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan agentschappen Aanpak fraudebestrijding - € 2.700
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan agentschappen Baten-lastenagentschap Logius - € 731
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan agentschappen Baten-lastenagentschap RvIG - € 0
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen bijdragen aan medeoverheden Loketkosten gemeenten - € 0
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Beheer e-overheidsvoorzieningen - € 1.624
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Officiële publicaties en wettenbank - € 1.780
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan agentschappen Baten-lastenagentschap Logius - € 75.254
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan agentschappen Baten-lastenagentschap RvIG - € 4.601
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan agentschappen Baten-lastenagentschap UBR - € 4.099
Burgerschap Subsidies(regelingen) Comité 4/5 mei - € 106
Burgerschap Subsidies(regelingen) ProDemos - € 4.188
Burgerschap Subsidies(regelingen) Programma burgerschap - € 0
Burgerschap Opdrachten Programma burgerschap - € 500
Reisdocumenten en basisadministratie personen Subsidies(regelingen) Beleid BRP en reisdocumenten - € 0
Reisdocumenten en basisadministratie personen Opdrachten Beleid BRP en reisdocumenten - € 2.613
Reisdocumenten en basisadministratie personen Opdrachten Modernisering BRP - € 7.520
Reisdocumenten en basisadministratie personen Bijdragen aan agentschappen Baten-lastenagentschap RvIG - € 20.859