Government employment

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Government as employer Subsidies Diverse subsidies - € 3.169
Government as employer Subsidies Programma Veilige Publieke Taak - € 80
Government as employer Subsidies Subsidies Overlegstelsel - € 3.295
Government as employer Subsidies Subsidies internationaal - € 258
Government as employer Contract Arbeidsmarktbeleid - € 2.898
Government as employer Contract Programma Veilige Publieke Taak - € 80
Government as employer Contract Zorg voor politieke ambtsdragers - € 737
Pensions, benefits and appointment arrangements Income transfer Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers - € 8.744
Pensions, benefits and appointment arrangements Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP) - € 13.650