Arbeidszaken overheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Overheid als werkgever Subsidies(regelingen) Diverse subsidies - € 3.169
Overheid als werkgever Subsidies(regelingen) Programma Veilige Publieke Taak - € 80
Overheid als werkgever Subsidies(regelingen) Subsidies Overlegstelsel - € 3.295
Overheid als werkgever Subsidies(regelingen) Subsidies internationaal - € 258
Overheid als werkgever Opdrachten Arbeidsmarktbeleid - € 2.898
Overheid als werkgever Opdrachten Programma Veilige Publieke Taak - € 80
Overheid als werkgever Opdrachten Zorg voor politieke ambtsdragers - € 737
Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen Inkomensoverdrachten Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers - € 8.744
Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP) - € 13.650