Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 9.957.395
3 Voortgezet onderwijs € 7.574.452
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 4.064.713
6 Hoger beroepsonderwijs € 2.823.794
7 Wetenschappelijk onderwijs € 4.160.209
8 Internationaal beleid € 13.662
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 250.915
11 Studiefinanciering € 4.953.610
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 88.307
13 Lesgelden € 7.071
14 Cultuur € 747.563
15 Media € 1.005.485
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 953.579
25 Emancipatie € 13.474
91 Nominaal en onvoorzien € 0
95 Apparaatsuitgaven € 239.161