Studiefinanciering

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Basisbeurs Gift (R) € 1.088.140
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Basisbeurs Prestatiebeurs (NR) € -129.095
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Aanvullende beurs Gift (R) € 620.752
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Aanvullende beurs Prestatiebeurs (NR) € 147.781
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Reisvoorziening Bijdrage aan vervoersbedrijven (R) € 1.204.730
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Reisvoorziening Gift (R) € 629.544
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Reisvoorziening Prestatiebeurs (R) € -811.606
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Overige uitgaven Overige uitgaven relevant (R) € 128.913
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Overige uitgaven Caribisch Nederland (R) € 2.129
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Overige uitgaven Overige uitgaven niet-relevant (NR) € -150.731
Studiefinanciering Leningen Leningen Rentedragende lening (NR) € 1.910.571
Studiefinanciering Leningen Leningen Collegegeldkrediet (NR) € 204.043
Studiefinanciering Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 108.439