Cultuur

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Cultuur Bekostiging Bekostiging Vierjaarlijkse instellingen € 357.643
Cultuur Bekostiging Bekostiging Vierjaarlijkse fondsen € 152.691
Cultuur Bekostiging Bekostiging Monumentenzorg € 83.011
Cultuur Bekostiging Bekostiging Archieven incl. Regionale Historische Centra € 25.011
Cultuur Bekostiging Bekostiging Investeringen huisvesting rijksgesubsidieerde musea € 14.800
Cultuur Bekostiging Bekostiging Cultuureducatie met Kwaliteit € 17.500
Cultuur Bekostiging Bekostiging Archeologie € 1.062
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Verbreden inzet cultuur € 9.470
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) € 7.775
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Programma bibliotheekvernieuwing € 1.248
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Programma leesbevordering € 2.850
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Programma CRISP € 0
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Programma erfgoed en ruimte € 6.000
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Programma ondernemerschap € 1.737
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Specifiek cultuurbeleid € 19.918
Cultuur Opdrachten Opdrachten Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis € 4.202
Cultuur Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Nationaal Archief € 39.278
Cultuur Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale verdragen € 2.366
Cultuur Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale contributies € 941
Cultuur Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Europese samenwerking € 60