Media

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Media Bekostiging Bekostiging Landelijke publieke omroep € 756.397
Media Bekostiging Bekostiging Regionale omroep € 155.794
Media Bekostiging Bekostiging Minderhedenprogrammering € 0
Media Bekostiging Bekostiging Stichting Omroep Muziek € 15.571
Media Bekostiging Bekostiging Uitzenden en uitzendgereedmaken € 25.274
Media Bekostiging Bekostiging Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) € 20.538
Media Bekostiging Bekostiging Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds) € 17.202
Media Bekostiging Bekostiging Stimuleringsfonds voor de Journalistiek € 2.156
Media Bekostiging Bekostiging Filmfonds van de omroep en Telefilm (CoBO) € 7.969
Media Bekostiging Bekostiging Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik) € 1.498
Media Bekostiging Bekostiging Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) € 1.520
Media Bekostiging Bekostiging Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve € -3.889
Media Bekostiging Bekostiging Overige bekostiging media (uit rente AMR) € 500
Media Bekostiging Bekostiging Vierjaarlijkse instellingen € 326
Media Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Subsidies € 919
Media Opdrachten Opdrachten Opdrachten € 0
Media Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Commissariaat voor de Media € 3.675
Media Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale verdragen en contributies € 35