Onderzoek en wetenschapsbeleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging NWO-wet en WHW - € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging NWO € 457.552
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging KNAW € 87.193
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging KB € 45.650
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging NWO Talentenontwikkeling € 161.409
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging NWO STW € 8.000
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging NWO Grootschalige researchinfrastructuur € 55.295
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging Nationaal RG onderwijsonderzoek € 17.823
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging Poolonderzoek € 1.500
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging Kust- en Zeeonderzoek € 2.500
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) CPG € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Montesquieu Instituut € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) NBC/Nationaal Herbarium € 6.235
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) BPRC € 8.303
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) NCWT/NEMO € 3.343
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) STT € 219
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) NTU/INL € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidieregeling St.AAP - € 1.028
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Kust en zeeonderzoek € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Poolonderzoek € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Genomics € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Nationale coördinatie € 5.905
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Bilaterale samenwerking € 2.750
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Opdrachten Opdrachten opdrachten € 300
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 286
Onderzoek en Wetenschapsbeleid bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Nationaal contactpunt Kaderprogramma € 488
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EMBC € 812
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EMBL € 4.851
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESA € 31.065
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties CERN € 40.000
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESO € 8.500
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties NTU/INL € 2.572