Research and science

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Funding NWO-wet en WHW - € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Funding Funding NWO € 457.552
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Funding Funding KNAW € 87.193
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Funding Funding KB € 45.650
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Funding Funding NWO Talentenontwikkeling € 161.409
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Funding Funding NWO STW € 8.000
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Funding Funding NWO Grootschalige researchinfrastructuur € 55.295
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Funding Funding Nationaal RG onderwijsonderzoek € 17.823
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Funding Funding Poolonderzoek € 1.500
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Funding Funding Kust- en Zeeonderzoek € 2.500
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Subsidies CPG € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Subsidies Montesquieu Instituut € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Subsidies NBC/Nationaal Herbarium € 6.235
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Subsidies BPRC € 8.303
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Subsidies NCWT/NEMO € 3.343
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Subsidies STT € 219
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Subsidies NTU/INL € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Subsidieregeling St.AAP - € 1.028
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Subsidies Kust en zeeonderzoek € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Subsidies Poolonderzoek € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Subsidies Genomics € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Subsidies Nationale coördinatie € 5.905
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Subsidies Bilaterale samenwerking € 2.750
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Contract Contract opdrachten € 300
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs € 286
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Nationaal contactpunt Kaderprogramma € 488
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EMBC € 812
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EMBL € 4.851
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESA € 31.065
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties CERN € 40.000
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESO € 8.500
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties NTU/INL € 2.572