Primair onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Primair Onderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging Primair Onderwijs € 9.248.334
Primair Onderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging Caribisch Nederland € 12.673
Primair Onderwijs Bekostiging Prestatiebox - € 151.000
Primair Onderwijs Bekostiging Bekostiging Conciërgeregeling € 0
Primair Onderwijs Bekostiging Bekostiging Overig € 1.095
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten € 23.862
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Nederlands onderwijs buitenland € 13.400
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Herstart en Op de Rails € 0
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) € 7.080
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs € 10.000
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overig € 65.085
Primair Onderwijs Opdrachten - - € 11.413
Primair Onderwijs Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 25.082
Primair Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds € 5.371
Primair Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Vervangingsfonds/ Bedrijfsgezondheid € 7.964
Primair Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s UWV € 2.363
Primair Onderwijs bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid € 261.750
Primair Onderwijs bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Convenant G37 € 95.000
Primair Onderwijs bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Ondersteuning niet G37 € 5.000
Primair Onderwijs Bijdragen aan sociale fondsen Bijdragen aan sociale fondsen Brede Scholen € 10.923