Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Bekostiging roc's/overige regelingen € 3.107.548
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Bekostiging kbb's € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Bekostiging Caribisch Nederland € 6.872
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Bekostiging vavo € 59.534
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Investeringsbudget € 184.000
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Resultaatsafhankelijk budget € 135.900
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Schoolmaatschappelijk werk in het mbo € 15.000
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Regionaal Investeringsfonds € 18.410
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Salarismix Randstadregio's € 41.283
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Plusvoorzieningen overbelaste jongeren € 30.400
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Programmagelden regio's € 19.150
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Convenanten met RMC-regio's € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Taal en Rekenen € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Leerlinggebonden financiering (LGF) € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging School-ex 2.0 € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo 2 € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Subsidieregeling praktijkleren € 206.500
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met taal € 11.300
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Pilots laaggeletterdheid € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Loopbaanoriëntatie € 1.300
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) ROC Leiden € 20.000
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Sectorplan mbo-hbo techniek € 1.800
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Netwerkscholen € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overige subsidies € 11.240
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Opdrachten Opdrachten In- en uitbesteding € 2.311
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Opdrachten Opdrachten Caribisch Nederland¹ € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Uitvoering Onderwijs € 17.199
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland € 2.500
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie College voor Toetsen en Examens € 4.365
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Wet SLOA € 9.588
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie SBB € 49.298
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie RMC's € 32.550
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Educatie € 56.234
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Caribisch Nederland € 20.431
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan sociale fondsen Bijdragen aan sociale fondsen Participatiebudget € 0