Wetenschappelijk onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Bekostiging Onderwijsdeel wo € 1.636.333
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Bekostiging Onderzoeksdeel wo € 1.733.463
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Bekostiging Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek € 618.019
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) € 2.205
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Bekostiging Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering € 141.798
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Subsidieregeling Sirius programma € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Subsidieregeling Libertas Noodfonds € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) 3TU’s samenwerking € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Open en online onderwijs € 1.000
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overig € 1.930
Wetenschappelijk onderwijs Opdrachten Opdrachten Uitbesteding (*) € 1.667
Wetenschappelijk onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)(**) € 0
Wetenschappelijk onderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Organisaties conform tabel 6.5 (***) € 23.794