Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Bekostiging Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Bekostiging Professionalisering po/vo/bve € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Bekostiging Functiemix VO Randstadregio's € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Bekostiging Salarismix MBO Randstadregio's € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Bekostiging Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen € 28.460
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Bekostiging G.O.-en vakbondsfaciliteiten po € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Lerarenbeurs/zij-instroom € 131.883
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo € 34.511
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen € 17.100
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Verankering academische opleidingsschool € 1.262
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) InnovatieImpuls Onderwijs € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Onderwijscoöperatie € 2.945
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Open Universiteit (LOOK) € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Promotiebeurs voor leraren € 6.750
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Projecten professionalisering € 1.900
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek € 1.000
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Caribisch Nederland € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overige projecten € 4.567
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Opdrachten Opdrachten Onderzoek, ramingen en communicatie € 3.719
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Opdrachten Opdrachten Leraren- en schoolleidersregister € 11.100
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 5.718
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Vervangingsfonds/Bedrijfs-gezondheid € 0