Nominaal en onvoorzien

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Nominaal en onvoorzien Nominaal en onvoorzien onvoorzien - € 63.484
Nominaal en onvoorzien Nominaal en onvoorzien Verhogen Defensiebudget ten behoeve van het versterken van de basisgereedheid van de krijgsmacht - € 90.000