Infrastructuur en Milieu

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Waterkwantiteit € 45.973
12 Waterkwaliteit € 0
13 Ruimtelijke ontwikkeling € 112.233
14 Wegen en verkeersveiligheid € 33.414
15 Openbaar vervoer € 6.135
16 Spoor € 23.996
17 Luchtvaart € 24.985
18 Scheepvaart en havens € 24.997
19 Klimaat € 57.761
20 Lucht en geluid € 30.983
21 Duurzaamheid € 23.564
22 Externe veiligheid en risico's € 34.012
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie € 33.433
24 Handhaving en toezicht € 110.655
25 Brede doeluitkering € 852.688
26 Bijdrage Investeringsfondsen € 6.375.221
97 Algemeen departement € 45.738
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 340.148
99 Nominaal en onvoorzien € 25