Openbaar vervoer

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
OV-keten Opdrachten Opdrachten - € 4.652
OV-keten Subsidies(regelingen) Subsidies - € 485
OV-keten Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen - € 998