Luchtvaart

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Luchtvaart Opdrachten Opdrachten - € 13.916
Luchtvaart Subsidies(regelingen) Subsidies - € 910
Luchtvaart Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen - € 8.979
Luchtvaart Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan internationale organisaties - € 1.180