Externe veiligheid en risico's

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Veiligheid chemische stoffen Opdrachten Opdrachten - € 4.574
Veiligheid chemische stoffen Subsidies(regelingen) Subsidies - € 973
Veiligheid chemische stoffen Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen - € 2.073
Veiligheid chemische stoffen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan internationale organisaties - € 0
Veiligheid biotechnologie Opdrachten Opdrachten - € 3.602
Veiligheid biotechnologie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan internationale organisaties - € 0
Veiligheid bedrijven en transport Opdrachten Opdrachten - € 5.587
Veiligheid bedrijven en transport Subsidies(regelingen) Subsidies - € 10.490
Veiligheid bedrijven en transport Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen - € 3.707
Veiligheid bedrijven en transport bijdragen aan medeoverheden Bijdragen aan medeoverheden - € 0
Veiligheid bedrijven en transport Inkomensoverdrachten Inkomensoverdracht - € 3.006