Bijdrage Investeringsfondsen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bijdrage Investeringsfondsen Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Bijdrage aan het Infrastructuurfonds - € 5.355.569
Bijdrage Investeringsfondsen Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Bijdrage aan het Deltafonds - € 1.019.652