Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening gemeenten - € 5.618.137
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten Participatiebudget - € 0
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten WSW - € 21.019
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten TW - € 474.055
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten AIO - € 242.325
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten Bijstand zelfstandigen - € 47.373
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten Repatriëringsregelingen - € 0
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten Bijstand buitenland - € 1.600
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten Onderstand en Re-integratie (Caribisch Nederland) - € 3.823
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Garanties Garanties - € 150
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Subsidies(regelingen) Subsidies - € 184.361
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Opdrachten Opdrachten - € 17.931
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Bekostiging Nibud - € 304