Woningmarkt

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma betaalbaarheid - € 508
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Bevordering eigen woningbezit - € 8.122
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Woonconsumentenorganisaties - € 1.158
Betaalbaarheid Opdrachten Beleidsprogramma betaalbaarheid - € 987
Betaalbaarheid Opdrachten Onderzoek en kennisoverdracht - € 0
Betaalbaarheid Inkomensoverdrachten Huurtoeslag - € 3.536.049
Betaalbaarheid Bijdragen aan agentschappen Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL) - € 2.890
Betaalbaarheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Huurcommissie - € 12.102
Betaalbaarheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overige uitvoeringsinstanties - € 315
Betaalbaarheid Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Overige uitvoeringsinstanties - € 406
Onderzoek en kennisoverdracht Subsidies(regelingen) Samenwerkende kennisinstellingen e.a. - € 1.801
Onderzoek en kennisoverdracht Opdrachten Basisonderzoek en verkenningen - € 5.581