Living environment and construction

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Energy and quality of construction Subsidies Beleidsprogramma Energiebesparing - € 8.222
Energy and quality of construction Subsidies Beleidsprogramma bouwregelgeving - € 600
Energy and quality of construction Subsidies Energiebesparing verhuurders - € 300
Energy and quality of construction Subsidies FES IAGO - € 0
Energy and quality of construction Subsidies Innovatieregelingen gebouwde omgeving - € 0
Energy and quality of construction Subsidies Revolverend fonds EGO - € 0
Energy and quality of construction Subsidies Tijdelijke regeling blok voor blok - € 60
Energy and quality of construction Subsidies Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing - € 0
Energy and quality of construction Contract Beleidsprogramma Energiebesparing - € 4.313
Energy and quality of construction Contract Beleidsprogramma bouwregelgeving - € 2.093
Energy and quality of construction Contract Innovatieregelingen gebouwde omgeving - € 0
Housing construction Subsidies Beleidsprogramma woningbouwproductie - € 200
Housing construction Contract Beleidsprogramma woningbouwproductie - € 1.573
Housing construction Contribution to departmental agencies Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL) - € 6.810
Quality of living environment Subsidies Beleidsprogramma woonomgeving e.a. - € 749
Quality of living environment Contract Beleidsprogramma woonomgeving e.a. - € 1.210
Quality of living environment Contract Wijkverpleegkundigen - € 0
Quality of living environment Contribution to subnational authorities Beleidsprogramma woonomgeving e.a. - € 0
Revolving Fund Energy saving Loans Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders - € 0
Revolving Fund Energy saving Contribution to departmental agencies Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders - € 400