Woonomgeving en bouw

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma Energiebesparing - € 8.222
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma bouwregelgeving - € 600
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Energiebesparing verhuurders - € 300
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) FES IAGO - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Innovatieregelingen gebouwde omgeving - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Revolverend fonds EGO - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Tijdelijke regeling blok voor blok - € 60
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing - € 0
Energie en bouwkwaliteit Opdrachten Beleidsprogramma Energiebesparing - € 4.313
Energie en bouwkwaliteit Opdrachten Beleidsprogramma bouwregelgeving - € 2.093
Energie en bouwkwaliteit Opdrachten Innovatieregelingen gebouwde omgeving - € 0
Woningbouwproductie Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma woningbouwproductie - € 200
Woningbouwproductie Opdrachten Beleidsprogramma woningbouwproductie - € 1.573
Woningbouwproductie Bijdragen aan agentschappen Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL) - € 6.810
Kwaliteit woonomgeving Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma woonomgeving e.a. - € 749
Kwaliteit woonomgeving Opdrachten Beleidsprogramma woonomgeving e.a. - € 1.210
Kwaliteit woonomgeving Opdrachten Wijkverpleegkundigen - € 0
Kwaliteit woonomgeving bijdragen aan medeoverheden Beleidsprogramma woonomgeving e.a. - € 0
Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders Leningen Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders - € 0
Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders Bijdragen aan agentschappen Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders - € 400