Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ - € 24.348
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen waarvan Paleizen - € 15.104
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan Rgd voor monumenten - € 5.576
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting - € 9.366
Beheer materiele activa Opdrachten Beheer en plankosten - € 11.179
Beheer materiele activa Bekostiging Zakelijke lasten - € 58.949
Beheer materiele activa Bijdragen aan agentschappen Bijdrage RVOB - € 20.224