Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Betuweroute - - - € 942
Realisatie HSL-Zuid - - - € 40.745
Project Mainportontwikkeling Rotterdam - - - € 6.866
ERTMS - - - € 44.463
ZuidasDok - - - € 88.158