Gemeentefonds

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Gemeentefonds Opdrachten Kosten Financiële-verhoudingswet - € 1.961
Gemeentefonds Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Kosten Waarderingskamer - € 2.307
Gemeentefonds Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Budget A+O-fonds - € 6.640
Gemeentefonds Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan VNG - € 73.487
Gemeentefonds Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan KING - € 7.464
Gemeentefonds bijdragen aan medeoverheden Algemene uitkering ca en de aanvullende uitkeringen - € 15.353.258
Gemeentefonds bijdragen aan medeoverheden Integratie-uitkeringen overig - € 1.285.219
Gemeentefonds bijdragen aan medeoverheden Decentralisatie-uitkeringen - € 905.599
Gemeentefonds bijdragen aan medeoverheden Integratie-uitkeringen sociaal domein - € 9.507.234