Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Schadeloosstelling - - - € 19.986
Pensioenen en wachtgelden - - - € 11.586
Schadeloosstelling Europarlementariers incl tegemoetkoming ziektekosten - - - € 103