Cash management

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Cash management Cash management Legally committed - € 0
Cash management Interest Interest Rentelasten € 32.727
Cash management Interest Interest Uitgaven bij voortijdige beëindiging (hoofdsom) € 0
Cash management Loans Loans Verstrekte leningen € 1.500.000
Cash management Changes in current account and deposits Changes in current account and deposits Agentschappen € 0
Cash management Changes in current account and deposits Changes in current account and deposits RWT’s en derden € 0
Cash management Changes in current account and deposits Changes in current account and deposits Sociale fondsen € 0
Cash management Changes in current account and deposits Changes in current account and deposits Decentrale Overheden € 0