Investeren in waterveiligheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten - - - € 226.304
Programma HWBP-2 Rijksprojecten - - - € 13.536
Ruimte voor de rivier - - - € 111.035
Maaswerken - - - € 23.044
Verkenningen en planuitwerkingsprogramma - - - € 41.168
Realisatieprogramma - - - € 112.583
Studie en onderzoekskosten - - - € 9.008
Overige studiekosten - - - € 0
GIV/PPS - - - € 0