Investeren in zoetwatervoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Aanleg waterkwantiteit - - - € 0
Verkenning en planuitwerking waterkwantiteit - - - € 0
Realisatieprogramma waterkwantiteit - - - € 0
Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening - - - € 9.500
Realisatieprogramma zoetwatervoorziening - - - € 27.428
Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma - - - € 2.045
Overige studiekosten - - - € 0