Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Staf Deltacommissaris - - - € 1.813
Apparaatskosten RWS - - - € 216.299
Overige netwerkgebonden uitgaven - - - € 61.729
Programma-uitgaven DC - - - € 1.974
Overige uitgaven - - - € 0
Programmaruimte - - - € -148.400
Beleidsruimte - - - € 0